અધ્યામ-ફિલોસોફી · અનામિકાને પત્રો · વિષય: ચિંતન/ફિલોસોફી · વિષય: સાહિત્ય

અનામિકાને પત્ર: 1711

.

પ્રિય અનામિકા,

તમારા ગ્રુપમાં અધ્યાત્મમાર્ગી સભ્યો સક્રિય થયા છે તે જાણી ખુશી થઈ.

તમે અવનવી કૃતિઓની ચર્ચા કરો છો તે સરસ. તારી ઇચ્છા મુજબ, અહીં મેં રચેલી એક મુક્તપંચિકા મોકલું છું. તેનો રસાસ્વાદ કરશો અને મને ચર્ચાનો સાર મોકલશો.

 મુક્તપંચિકા

**

પાંપણ ખુલ્લી

થઈ, ને દોડ્યાં

ઈચ્છાઓનાં ટોળાં, આ

ઝાંઝવડાંના

જીવનરસ્તે.

*****

પ્રતિભાવ જરૂર આપશો.

 

સસ્નેહ આશીર્વાદ.

** ** ** ** ** ** **

આપને મુક્તપંચિકા વિશે જાણવું છે? અહીં ક્લિક કરવા વિનંતી.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s