અનામિકાને પત્રો · અમદાવાદ · ચીનુભાઈ ચીમનલાલ

અનામિકાને પત્ર: 15

. પ્રિય અનામિકા, અમેરિકા સ્થિત મારા એક મિત્ર હમણાં અમદાવાદની મુલાકાતે આવી ગયા.. સાત વર્ષે તેમણે પોતાના વતન અમદાવાદને જોયું. નવાઈ પામી ગયા. ગુજરાતની અવિરત પ્રગતિને પગલે અમદાવાદ કૂદકે અને ભૂસકે વધી રહ્યું છે. નવા રસ્તાઓ પર નવા નવા શોપિંગ મૉલ્સ અને મલ્ટિપ્લેક્સની ઝાકમઝાળ સૌને પ્રભાવિત કરે છે. આ તો થઈ આજની વાત. પણ આઝાદી… Continue reading અનામિકાને પત્ર: 15