અનામિકાને પત્રો · નિત્શે · બિથોવન · મોઝાર્ટ · વેનર/ રિચાર્ડ વેનર · સંગીત/ચિત્ર/લલિતકલા

અનામિકાને પત્ર: 27

. પ્રિય અનામિકા, ચિ. અમર સાથે વીક-એન્ડમાં તમારી મિત્ર મંડળી સંગીત પર વિચાર વિમર્શ કરવાની છે. સરસ સમાચાર. બિથોવન અને મોઝાર્ટ પર તો તારા અમેરિકન મિત્રો ય માહિતી આપશે. રિચાર્ડ વેનર (Richard Wagner 1813-1883)નું નામ તમારા નવયુવાન જર્મન મિત્રના હોઠે ચડી આવ્યું તે ખુશીની વાત. બાકી આ જર્મન કોમ્પોઝર વેનરને નવી પેઢી કેટલું જાણે? વેનર… Continue reading અનામિકાને પત્ર: 27