અનામિકાને પત્રો · પ્રકીર્ણ

અનામિકાને પત્ર: 199

. . પ્રિય અનામિકા, અમેરિકાની પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટીમાં તેં તારી કારકિર્દીને નવો ઓપ આપી એક પ્રશંસનીય સિદ્ધિ મેળવી છે. મારી વિદ્યાર્થિની આવી પ્રગતિ કરે તે વાતનો મને કેવો ગર્વમિશ્રિત આનંદ હોય ! શિષ્યના જીવનઘડતરમાં ગુરુનું યોગદાન દીપી ઊઠે તે  ગુરુની ઉપલબ્ધિ, અનામિકા! તાજેતરની વાત છે. મારો એક વિદ્યાર્થી કોલેજના પગથિયાં હજી ચડ્યો હતો, ત્યાં તેને પ્લાઝમા… Continue reading અનામિકાને પત્ર: 199