અનામિકાને પત્રો · કે. આસિફ · ફિલ્મ સિનેમા · મોગલ-એ-આઝમ / મુઘલ-એ-આઝમ

અનામિકાને પત્ર: 21

. પ્રિય અનામિકા! “મોગલ-એ-આઝમ” (મુઘલ-એ-આઝમ કે Mughal-E-Aajham) વિશે તારો પત્ર મને વારંવાર વાંચવો ગમ્યો. આ ફિલ્મની રંગીન પ્રિન્ટ અને બ્લેક-એન્ડ-વ્હાઈટ પ્રિન્ટની ખૂબીઓને તેં સરસથી અવલોકી છે. આવી દ્રષ્ટિ ખીલવવા બદલ અભિનંદન! તારા કેટલાક મિત્રોએ આ ક્લાસિક હિન્દી ફિલ્મ પ્રથમ જ વખત જોઈ અને તેઓ પ્રભાવિત થયાં તે વાત આનંદ આપે છે. અનામિકા! “મોગલ-એ-આઝમ”ની નિર્માણ કહાણી… Continue reading અનામિકાને પત્ર: 21