અનામિકાને પત્રો · રોમાં રોલાં · સિદ્ધાર્થ · હરમાન હેસ

અનામિકાને પત્ર: 12

. પ્રિય અનામિકા, હરમાન હેસની નવલકથા “સિદ્ધાર્થ” વિષે તું જાણવા ઈચ્છે છે. એક વાતનો સ્વીકાર કરું? મહાન સર્જકોની અમર કૃતિઓને નાનકડા પત્રોમાં સમાવવી પડકારરૂપ કાર્ય બની જાય છે. વળી આ કૃતિઓ વાંચ્યે ત્રણ દાયકાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે. છતાં હું મારી યાદદાશ્ત તથા સમજ પ્રમાણે ન્યાય આપવા પ્રયત્ન કરતો રહું છું. કદાચ મારા પ્રયત્ન… Continue reading અનામિકાને પત્ર: 12

અનામિકાને પત્રો · ખંડ: એશિયા · ખંડ: યુરોપ · ગાંધીજી મહાત્મા ગાં · દિલીપકુમાર રાય · રોમાં રોલાં · વિષય: ચિંતન/ફિલોસોફી · વિષય: પરિચય · સિદ્ધાર્થ · હરમાન હેસ

અનામિકાને પત્ર: 8 Anamika: 8

. પ્રિય અનામિકા, તારી જીવનધારા નિર્વિઘ્ને વહી રહી છે, તે આનંદની વાત છે. જીવનની વ્યસ્તતામાં પણ તું વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ માટે યત્કિંચિત્ સમય ફાળવવા પ્રયત્ન કરે છે તે તો ઓર ખુશીની વાત્! તેં શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસનો જીવન પ્રસંગ લખ્યો તે મનનીય છે. પરમહંસની વાત નીકળે અને જો શ્રી “મ” તથા રોમાં રોલાંને ન સ્મરીએ તો અન્યાય… Continue reading અનામિકાને પત્ર: 8 Anamika: 8